Salton Sea Trip This weekend I took a trip out to the Salton Sea via Borrego Springs. Visited the Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge. 3D Looking Glass
02032017_132402_E-M1_00282.jpg 02032017_145314_E-M1_00406.jpg 02032017_150309_E-M1_00413.jpg 02032017_151025_E-M1_00451.jpg 02032017_151042_E-M1_00453.jpg 02032017_153727_E-M1_00498.jpg 02032017_160412_E-M1_00545.jpg 02032017_160521_E-M1_00576.jpg 02032017_160603_E-M1_00586.jpg 02032017_161001_E-M1_00618.jpg 02032017_161120_E-M1_00636.jpg 02032017_161500_E-M1_00663.jpg 02032017_162146_E-M1_00701.jpg 02032017_165631_E-M1_00755-HDR.jpg 02032017_204237_E-M1_01167.jpg 02032017_204436_E-M1_01170.jpg 02042017_120704_E-M1_00778-Edit.jpg 02042017_120803_E-M1_00781.jpg 02042017_120919_E-M1_01219.jpg 02042017_141034_E-M1_00828.jpg 02042017_141137_E-M1_00882.jpg 02042017_142708_E-M1_00912.jpg 02042017_143321_E-M1_01004.jpg 02042017_143338_E-M1_01017.jpg 02042017_144127_E-M1_01034.jpg 02042017_144257_E-M1_01043.jpg 02042017_171114_E-M1_01097.jpg 02042017_171221_E-M1_01106.jpg 02042017_171439_E-M1_01122.jpg
3D Looking Glass